Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

De ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.  

Her finder du referater fra klubbens seneste generalforsamlinger.

2023

2022 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Vi takker vore sponsorer

Vodskov Motions Cykel Club

Vodskovvej 15, 9310 Vodskov