Bestyrelsesformand

Søren Kirk Holdensen
29729658

Kontaktperson til instruktørgruppen

Næstformand

Torben Gade
60570047

Ansvarlig for klubtøj

Kasserer

Jacob Lønsmann Mose
42646990

Ansvarlig for vedligeholdelse af hjemmesiden.

Bestyrelsesmedlem

Dennis Karlsen
23469967
Kontaktperson for B&U afdelingen
Martin Kaptain
40409623
Pernille Brath
28550385
Tovholder for aktiviteter og kontaktperson til aktivitetsudvalget.
Vi takker vore sponsorer

Vodskov Motions Cykel Club

Vodskovvej 15, 9310 Vodskov