Bestyrelsesformand

Søren Kirk Holdensen
29729658

Kontaktperson til instruktørgruppen

Næstformand

Torben Gade
60570047

Ansvarlig for klubtøj

Kasserer

Pernille Brath
28550385
Tovholder for aktiviteter og kontaktperson til aktivitetsudvalget.

Bestyrelsesmedlem

Christina Refstrup
22290689
Dennis Karlsen
23469967
Kontaktperson for B&U afdelingen
Lene Sivesgaard
60637501
Torben Nielsen
28252408

Bestyrelsessuppleant

Birgit Jakobsen
27625572
Vi takker vore sponsorer

Vodskov Motions Cykel Club

Vodskovvej 15, 9310 Vodskov