Mountainbike

Træningstider
Instruktører
Træningsformer
Hønsegruppen og træning
Børn/Ungdom
Børne/Ungdom Træningstider
Børn/Ungdom Instruktører
Børne/Ungdom Træningsformer
God takt og tone i skoven

Træningstider

MTB træner på følgende tidspunkter

Tirsdag – kl. 18.30. I Vinterhalvåret kl 18:00

Søndag – kl.  10:00 – 12:00

Man kan også finde træningstider for Mountainbike under fanen Kalender (MTB).

Inde under kalenderen kan der ses, hvilken træning der er den pågældende dag, samt tidspunkt og instruktør.

Udover træningstider er løb, turer og specielle events også at finde på kalenderen.

Vi kører fra Klubhuset v/stadion, Vodskovvej 15, 9310 Vodskov

Instruktører

Herunder kan du se en præsentation af vores uddannede MTB instruktører.

Skulle du have nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte en af instruktørerne.

Anne Christensen

anne

anne@heltrans.dk

Mob. 40781135

 

Hugo Frandsen

hugo

hugofrandsen@gmail.com

Mob. 26192804

Mads Møller Jensen

mads

madsjensen66@hotmail.com

Mob. 20925175

Michael Holm Jensen

michael

mic_holm_1989@hotmail.com

Mob. 21437003

Per Norup

per

pno@h-p.dk

Mob. 93397486

Thomas Christian Pedersen 

thomaspetersen

tcp-no@hotmail.com

Mob. 42720008

 

Martin Würtz Funke

mwfunke@me.com

Mob. 30242297Ole Hansen

ole

ole@oaf.dk

Mob. 23253747

 

Søren Christensen

noname

sc@actas.dk

Mob. 20729153

Bjarne Larsen

noname

jkbjarne@hotmail.com

Mob. 2071554

Bo Pedersen

bo

kirkevej12@stofanet.dk

Mob. 40347490

Mikkel Gram-Hansen

noname

mikkel@gram-hansen.dk

Mob. 28608655

Michael Pedersen

noname

Henrik Grimmeshave

henrik

henrik2411@gmail.com

Mob. 21538901

Ditte Holland

noname

Mob. 20933949

fjorbak78@gmail.com

Torben Gade

noname

Mob. 30501047

Træningsformer

Turkørsel:

Vi starter med at køre en kort opvarmning, herefter vil instruktørerne niveau-inddele holdene.
Vi kører primært på ruten i Hammer Bakker. Vi kører i halvanden til to timer inkl. opvarmning.

En gang om måneden ca. vil træningen forgå udenfor Hammer Bakker.

Interval:

Her er niveau-inddeling ikke nødvendigt, da vi kører på en teknisk let og kort rute, hvor vi hele tiden mødes det samme sted, når vi holder pauser, dvs. alle kan være med, og kun ens egen form sætter grænsen. Hvis man ønsker at forbedre sin kondition, er intervaltræning helt ideelt.

Vi kører i ca. halvanden time inkl. opvarmning og information.

Begyndertræning:

Vi deler træningen op i to lektioner.

Første lektion vil primært bestå af opvarmning, øvelser og lege, samt let turkørsel i roligt tempo. Dette vil tage ca. en time. Når første lektion er slut, har man mulighed for at køre hjem.
I anden lektion vil vi køre ud på dele af ruten og mindre stier. Tempoet her vil blive højere end i første lektion, og henvender sig derfor til folk i rimelig kondition.

I alt kører vi mellem halvanden og to timer.

Hønsegruppen og træning

Betina

Hønsegruppen.

VMCC har efterhånden en stor pigegruppe, som alle er vilde med at køre MTB.

For at tiltrække, udvikle og ikke mindst fastholde kvindelige MTB-ryttere, har vi skabt et særligt sammenhold i kraft af Hønsegruppen.

Hønsegruppen består af piger på alle niveauer fra nybegyndere til hurtige og teknisk dygtige piger. Nogle kører kun for at få motion og gode oplevelser i et socialt fællesskab, mens andre ønsker at træne mere målrettet og køre løb,- der er plads til alle.

I den daglige træning fungerer MTB-afdelingen som en stor samlet gruppe, og vi piger deltager i træningen på lige fod sammen med mændene. Der køres oftest i grupper opdelt efter niveau.

Det er IKKE en intention at Hønsegruppen skal være en selvstændig afdeling af MTB-afdelingen, men vi laver indimellem særlige arrangementer og træninger kun for pigerne, da vores behov i nogle tilfælde kan være anderledes end mændenes.

Hønsegruppen har sin egen lukkede facebookside kun for kvindelige medlemmer af VMCC. Her kan der debatteres forskellige emner,  deles informationer, gives gode råd og aftales træningsture udover de fastlagte træningsdage.

Børn/Ungdom

VMCC B&U

Børne/ungepolitik for VMCC MTB B&U afdeling

Kære forældre.

Velkommen til Vodskov Motions Cykel klub (VMCC) Børne & Unge afdeling. Mountainbike cykling er en sjov og udfordrende sport og for at sikre dit barn den bedste mulige oplevelse ved at cykle i klubben, gælder følgende politik for afdelingen.

Alder

VMCC B&U optager medlemmer fra 8 til og med 14 år. Fra det fyldte 15. år sker der automatisk overflytning til VMCC senior-afdelingen.

Krav til udstyr

For at kunne deltage i MTB træningen i VMCC B&U skal dit barn medbringe følgende udstyr:

  • CE-godkendt cykelhjelm.
  • Funktionel MTB med to funktionsdygtige bremser, brede, nubrede dæk og mere end tre gear.

Desuden skal børnene være dækket af en fritids/ulykkesforsikring (evt. forældrenes), der også omfatter MTB kørsel.

Børne/Ungdom Træningstider

MTB Børne/Ungdom træner på følgende tidspunkter

Tirsdag kl. 17.00

Aflysninger

I tilfælde af aflysninger ved sygdom, meget dårligt vejr og lignende vil dette blive meddelt via vores VMCC B&U Facebook side,som I derfor bør holde jer orienteret om.

Udover den ugentlige træning vil der være events og div. løb som vi vil deltage i.

Vi mødes ved P-pladsen ved den gamle SOSU-skole

Børn/Ungdom Instruktører

Herunder kan du se en præsentation af vores uddannede MTB instruktører.

Skulle du have nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte en af instruktørerne

 

Jacob Lønsmann Mose

jacob

jacob.l.mose@gmail.com

Mob. 26888816

Heine Chrisiansen

heine

heine70@hotmail.com

Mob. 40757776

Morten Torp Nielsen

noname

morten@torpnielsen.dk

Mob. 20516163

Børne/Ungdom Træningsformer

Der trænes en gang om ugen. Træningen varer 75 min og vil typisk være henlagt til Hammer Bakker.

Der køres i en forårs- og en efterårssæson. Forårssæsonen starter efter VMCC’s standerhejsning i starten af april og slutter til skolernes sommerferie. Efterårssæsonen starter ved skolestart og slutter omkring efterårsferien. Herefter er det for mørkt at køre i skoven.

Til hver træning vil børnene blive holdopdelt, typisk i 3 niveauer. Hvert hold vil maksimalt bestå af 10 børn.

Til hver træning vil der være mindst en DGI-uddannet instruktør pr. hold.

På hvert hold er der desuden en 2. hjælper (bagerste mand), for at skabe så meget tryghed for børnene som muligt. Her vil vi meget gerne have hjælp af jer forældre, så tag gerne MTB’en med!

Instruktørerne er altid iført instruktørveste, så de er let genkendelige.

VMCC har indhentet børne- og ungeattester på alle instruktører.

Stævner

Ved deltagelse i eventuelle stævner og konkurrencer skal I som forældre selv afholde udgifterne til deltagelse og transport.

God takt og tone i skoven

I VMCC MTB er en af vores målsætninger at sørge for at den gode tone og opførsel især i skoven. Derfor har vi opstillet følgende punkter, som vi forventer, at vores medlemmer overholder.

  • Vi sætter farten ned, når vi møder en forhindring, dvs. gående, andre cyklister, bilister, hunde m.m. ligegyldigt, hvorhenne vi færdes, derfor OGSÅ på sporet.
  • Vi sørger for at alarmere de bagved kørende ved at råbe, hvilken forhindring, vi møder forude. Vi råber ikke ”Pas på” da det typisk vil opfattes af andre som en alarm til dem. Nogle bliver stødt over dette.
  • Vi hilser pænt, når vi møder andre, og første mand fortæller, hvor mange ryttere, der kommer forbi. Sidste mand sørger for at sige, at han/hun er sidste.
  • Vi fortæller altid de andre, hvis vi kører hjem før tid. Så der ikke opstår  tvivl, om der mangler en mand.
  • Vi smider ALDRIG affald på vores vej. Det vi kunne have med ud, har vi også plads til hjem. Vi samler gerne andres affald op, så vi er med til at holde skoven ren og pæn.
  • Vi overholder de regler der er for færdsel i privat skovområder og den aftale der er lavet med Hammer Bakker Lodsejerforening. Så færdsel på MTB foregår primært på den etablerede MTB-rute i Hammer Bakker.