Bestyrrelse møde
Tidspunkt
26.01.2023 kl. 18.30 - 26.01.2023 kl. 21.00
Sted
Ved Søren
Beskrivelse

Punkter til agendaen sendes til mødelederen.

Foreløbig agenda:

1. Spisning kl 19: 

2. Valg af referent og næste mødeleder

3. Gennemgang af referat fra sidst

4. Økonomi - Kassereren

5. Fokuspunkter

a. Genral forsamling

b.Træner mangel 

c. Harzen

d: Sporlaug møde / Teknik banen 

e. Gravel forsøg

f. Opgave fordeling / udvalg / bestyrrelse 

6. Årshjulsopgaver

7. Indkomne forslag

8. Emner til nyhedsbrev

9. Eventuelt

Vodskov Motions Cykel Club