Børn & Unge

Børn/Ungdom
Børne/Ungdom Træningstider
Børn/Ungdom Instruktører
Børne/Ungdom Træningsformer
God takt og tone i skoven

Børn/Ungdom

VMCC B&U

Børne/ungepolitik for VMCC MTB B&U afdeling

Kære forældre.

Velkommen til Vodskov Motions Cykel klub (VMCC) Børne & Unge afdeling. Mountainbike cykling er en sjov og udfordrende sport og for at sikre dit barn den bedste mulige oplevelse ved at cykle i klubben, gælder følgende politik for afdelingen.

Alder

VMCC B&U optager medlemmer fra 8 til og med 14 år. Fra det fyldte 15. år sker der automatisk overflytning til VMCC senior-afdelingen.

Krav til udstyr

For at kunne deltage i MTB træningen i VMCC B&U skal dit barn medbringe følgende udstyr:

  • CE-godkendt cykelhjelm.
  • Funktionel MTB med to funktionsdygtige bremser, brede, nubrede dæk og mere end tre gear.

Desuden skal børnene være dækket af en fritids/ulykkesforsikring (evt. forældrenes), der også omfatter MTB kørsel.

Børne/Ungdom Træningstider

MTB Børne/Ungdom træner på følgende tidspunkter

Tirsdag kl. 17.15

Sæson er fra Marts til Oktober

Aflysninger

I tilfælde af aflysninger ved sygdom, meget dårligt vejr og lignende vil dette blive meddelt via vores VMCC B&U Facebook side,som I derfor bør holde jer orienteret om.

Udover den ugentlige træning vil der være events og div. løb som vi vil deltage i.

Vi mødes ved P-pladsen ved den gamle SOSU-skole

Børn/Ungdom Instruktører

Herunder kan du se en præsentation af vores uddannede MTB instruktører.

Skulle du have nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte en af instruktørerne

Jacob Lønsmann Mose

jacob

jacob.l.mose@gmail.com

Mob. 26888816

Heine Chrisiansen

heine

heine70@hotmail.com

Mob. 40757776

Morten Torp Nielsen

noname

morten@torpnielsen.dk

Mob. 20516163

Ole Hansen

noname

ole@oaf.dk

Mob. 23253747

Hugo Frandsen

noname

hugofrandsen@gmail.com

Mob. 26192804

Torben Gade

noname

algade@stofanet.dk

Mob. 30501047

Poul Erik Jensen

noname

poj@vela.dk

Mob. 24255453

Rikke Olesen

noname

miss_topgun@yahoo.dk

Mob. 20785366

Børne/Ungdom Træningsformer

Der trænes en gang om ugen. Træningen varer 75 min og vil typisk være henlagt til Hammer Bakker.

Der køres i en forårs- og en efterårssæson. Forårssæsonen starter efter VMCC’s standerhejsning i starten af april og slutter til skolernes sommerferie. Efterårssæsonen starter ved skolestart og slutter omkring efterårsferien. Herefter er det for mørkt at køre i skoven.

Til hver træning vil børnene blive holdopdelt, typisk i 3 niveauer. Hvert hold vil maksimalt bestå af 10 børn.

Til hver træning vil der være mindst en DGI-uddannet instruktør pr. hold.

På hvert hold er der desuden en 2. hjælper (bagerste mand), for at skabe så meget tryghed for børnene som muligt. Her vil vi meget gerne have hjælp af jer forældre, så tag gerne MTB’en med!

Instruktørerne er altid iført instruktørveste, så de er let genkendelige.

VMCC har indhentet børne- og ungeattester på alle instruktører.

Stævner

Ved deltagelse i eventuelle stævner og konkurrencer skal I som forældre selv afholde udgifterne til deltagelse og transport.

God takt og tone i skoven

I VMCC MTB er en af vores målsætninger at sørge for at den gode tone og opførsel især i skoven. Derfor har vi opstillet følgende punkter, som vi forventer, at vores medlemmer overholder.

  • Vi sætter farten ned, når vi møder en forhindring, dvs. gående, andre cyklister, bilister, hunde m.m. ligegyldigt, hvorhenne vi færdes, derfor OGSÅ på sporet.
  • Vi sørger for at alarmere de bagved kørende ved at råbe, hvilken forhindring, vi møder forude. Vi råber ikke ”Pas på” da det typisk vil opfattes af andre som en alarm til dem. Nogle bliver stødt over dette.
  • Vi hilser pænt, når vi møder andre, og første mand fortæller, hvor mange ryttere, der kommer forbi. Sidste mand sørger for at sige, at han/hun er sidste.
  • Vi fortæller altid de andre, hvis vi kører hjem før tid. Så der ikke opstår  tvivl, om der mangler en mand.
  • Vi smider ALDRIG affald på vores vej. Det vi kunne have med ud, har vi også plads til hjem. Vi samler gerne andres affald op, så vi er med til at holde skoven ren og pæn.
  • Vi overholder de regler der er for færdsel i privat skovområder og den aftale der er lavet med Hammer Bakker Lodsejerforening. Så færdsel på MTB foregår primært på den etablerede MTB-rute i Hammer Bakker.