Generalforsamling 2020

Generalforsamling

Onsdag den 18 marts kl 19:00 er der general forsamling i klubhuset.

Der vil være kaffe og kage. Som vanen tro skal indkommende forslag være os i hænde 2 uger før. Forslag til vedtægtsændringer skal være 3 uger før.

Dagsordenen er i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

   2. Bestyrelsens beretning

   3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse af budget

   4. Fastlæggelse af kontingent

   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

6. Valg af revisor og suppleant

   7. Indkomne forslag

   8. Eventuelt

På valg i år er:

Jacob Lønsmann Mose, ønsker genvalg

Torben Loftager Andersen, ønsker genvalg

Thomas Christian Pedersen, ønsker genvalg

Berit Amdi, træder ud af bestyrelsen.

Så hvis du går med et lille bestyrelsesmedlem i maven så overvej om det ikke er noget for dig at stille op. Og vi skal også bruge et par suppleanter.

Indkommende forslag eller forslag til bestyrelses medlemmer kan sendes til: kontakt@vodskovmotionscykelclub.dk

Vi glæder os til at ser jer alle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen VMCC