Generalforsamling 2019

Kære medlemmer 

Hermed indkaldes I til generalforsamling i Vodskov Motions Cykel Club

Onsdag d. 20 Marts kl. 19.00 i vores klubhus på Vodskovvej 15, 9310 Vodskov

Bestyrelsen håber, at rigtigt mange interesserede kommer for at høre om de tiltag der har været og er på vej i VMCC. 

Vi håber også mange vil deltage så vi kan få input fra jer og en god dialog omkring vores klub. 

Der er plads til over 40 deltagere og vi serverer kaffe og kage til de fremmødte

Det er meget vigtig, at I som medlemmer giver jeres mening til kende, da det er jer der tegner klubben og vi alle skal give vores mening til kende og komme med gode ideer som vi kan behandle i bestyrelsen.

Husk at forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Medlemmer der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at stille op som kandidat til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen og man må gerne meddele bestyrelsen om dette. 

Der er 2 pladser i bestyrelsen som skal besættes, for at overholde klubbens vedtægter om en bestyrelse på 5-7 personer. Så hvis du har lyst til at bidrage som bestyrelsesmedlem, så meld dig påkontakt@vodskovmotionscykelklub.dk !

Dagsorden for generalforsamling 2019:

   1. Valg af dirigent

   2. Bestyrelsens beretning

   3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse af budget

   4. Fastlæggelse af kontingent

   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der skal vælges minimun 2 nye bestyrelsesmedlemmer, for at der kan stilles en ny bestyrelse, jvf VMCCs gældende vedtægter.

På valg er følgende:

Berit Amdi – Ønsker ikke genvalg

Jakob Friis – Ønsker ikke genvalg

Peter Wittrup – Ønsker ikke genvalg

Jesper Sort – Villig til genvalg

Heidi Torp Nielsen – ønsker at udtræde

   6. Valg af revisor og suppleant

   7. Indkomne forslag

   8. Eventuelt

Vi glæder os til at ser jer alle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen VMCC