Generalforsamling 21/3 2018

Onsdag d. 21/3 var det tid til den årlige generalforsamling i Vodskov Motions Cykel Club og godt 40 medlemmer var mødt op for at deltage.

Formand Søren Nellemann indledte generalforsamlingen, hvor Tage Kragbak blev valgt som dirigent. Herefter fremlagde Søren bestyrelsens beretning med hjælp fra medlemmer af de forskellige udvalg. Jakob Mose kunne fortælle om endnu en flot sæson i B&U, hvor børnene havde haft et godt år med gode løb, sjove arrangementer og generelt hygge blandt store som små. Ove Andersen berettede at de almindelige cykler fremover vil hedde ”Hyggecykling Vodskov” stadig under VMCC, med håb om flere for får lyst til at deltage her i et tempo hvor alle kan være med. Søren berettede om en god sæson i VMCC generelt med rigtig mange sociale arrangementer og godt sammen vær som kendetegner os som klub.

Efterfølgende var der valg til bestyrelsen, hvor Charlotte Skov samt vores formand i gennem mange år Søren Nellemann meddelte at de ikke stillede op til genvalg. I stedet blev Jakob Mose samt Heidi torp valgt ind i bestyrelsen af en enstemmig generalforsamling. Herefter blev Charlotte og specielt Søren takker for det kæmpe arbejde de har lagt i VMCC i deres periode i bestyrelsen.

Aften blev herefter rundt af med lidt mere kaffe og kage samt løs snak mellem de fremmødte medlemmer.

Vi takker for en hyggelig aften med god ro og orden.