Generalforsamling 2018

Kære medlemmer 

 

Hermed indkaldes I til generalforsamling i Vodskov Motions Cykel Club

 

Onsdag d. 21 Marts kl. 19.00 i vores klubhus på Vodskovvej 15, 9310 Vodskov

 

Bestyrelsen håber, at rigtigt mange interesserede kommer for at høre om de tiltag der har været og er på vej i VMCC.

Vi håber også mange vil deltage så vi kan få input fra jer og en god dialog omkring vores klub.

Der er plads til over 40 deltagere og vi serverer kaffe og kage til de fremmødte.

Det er meget vigtig, at I som medlemmer giver jeres mening til kende, da det er jer der tegner klubben og vi alle skal give vores mening til kende og komme med gode ideer som vi kan behandle i bestyrelsen.

Husk at forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Medlemmer der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at stille op som kandidat til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen og man må gerne meddele bestyrelsen om dette.

 

Dagsorden for generalforsamling 2017:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse af budget

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

 

På valg er følgende:

Charlotte Mose Skov – Ønsker ikke genvalg

Søren Nellemann – Ønsker ikke genvalg

Thomas Chr. Pedersen – Villig til genvalg

 

Kandidater der opstiller til bestyrelsen:

Heidi Torp Nielsen

 

6. Valg af revisor og suppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

 

Vi glæder os til at ser jer alle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen VMCC

 

VMCC vedtægter og referat fra 2016

http://vodskovmotionscykelclub.dk/wp-content/uploads/VMCC_VEDTAEGTER_revideret_2015.pdf