VMCC generalforsamling 2016

Kære Medlemmer 

 

Hermed indkaldes I til generalforsamling i Vodskov Motions Cykel Club

 

Onsdag d. 16 Marts kl. 19.00 i Vodskov Kultur og Idrætsforening, Brorsonsvej 3B, 9310 Vodskov 

 

Bestyrelsen håber, at rigtigt mange interesserede kommer, både for at høre om de tiltag der har været og er på vej i VMCC. 

Der er plads til over 100 deltagere og VKI serverer kaffe og kage 

 

Vi håber også mange vil deltage så vi kan få input fra jer og en god dialog omkring vores klub. 

 

Det er meget vigtig, at I som medlemmer giver jeres mening til kende, da det er jer der tegner klubben

og vi alle skal give vores mening til kende, komme med gode ideer som vi kan behandle i bestyrelsen.

 

Husk at forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

 

Medlemmer der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, opfordres til at stille op som kandidat til bestyrelsesvalget på generalforsamlingen, man må gerne meddele bestyrelsen om dette. 

 

 

Dagsorden for generalforsamling 2016:

 

  1. Valg af dirigent                                                                                                                                                              
  2. Bestyrelsens beretning                                                                                                                                            
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget                                                                                              
  4. Fastlæggelse af kontingent                                                                                                                               
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          På valg er følgende:

          Thomas Christian Pedersen – villig til genvalg

          Søren Nellemann – villig til genvalg

          Ove Andersen – ønsker ikke genvalg 

 

         Kandidater der opstiller til bestyrelsen:

          Charlotte Mose Skov   

 

       6.  Valg af revisor og suppleant 

       7.  Indkomne forslag 

       8.  Eventuelt

 

Vi glæder os tilat ser jer alle.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen VMCC

 

vedhæftet link med VMCC vedtægter og referat fra 2015

http://vodskovmotionscykelclub.dk/wp-content/uploads/VMCC_VEDTAEGTER_revideret_2015.pdf

http://www.vodskovmotionscykelclub.dk/wp-content/uploads/generalforsamling2015.pdf