Glædelig jul !

Året 2015 er ved, at rinde ud og julen er nært forestående. Derfor vil vi gerne benytte lejligheden til at sende en hilsen til jer og jeres familie.

For VMCC har det igen været et år, hvor der er sket en masse spændende ting.

Vi har fået en børne-/ungdomsafdeling inden for MTB, der blev startet op i foråret. Det har vist sig, at være en kæmpe succes og vi måtte sætte begrænsning på indmeldelserne fordi vi ikke har instruktører nok. Vi stadig vil gerne have en tilkendegivelse, hvis man ønsker at indgå i b&u’s dygtige instruktørteam og jeg ved de hygger sig og har nogle fantastiske træningsdage med ungerne.

Så har vi afholdt 3 cykelløb, 2 MTB og et landevejsløb. Grunden til, at klubben afholder disse løb, er flere årsager. Overskud fra løbene går i kassen og skulle dermed gerne komme i medlemmer til gode i form af div. tilskud arrangementer osv. Derudover syntes vi også, at vi som cykelklub gerne må tilbyde alle udøver af sporten fornøjelsen og udfordringen i at deltage i et af alle de løb der er rundt omkring i landet. Hvis ingen var villige til at arrangere cykelløb, var det nok ikke så sjovt, derfor er det også vigtigt, at alle VMCC medlemmer er med til at hjælpe når vi har disse arrangementer.

MTB teknikbanen er meget tæt på at blive en realitet, vi har formået at rejse alle pengene til etableringen. Vi går i gang med planlægningen af arbejdet sammen med kommunen og entreprenøren i starten af det nye år.

Vi var igen en tur i Harzen, med næsten 50 personer. Vi må sige at denne årlige tur er blevet en stor succes og flere og flere ønsker at komme med. Det er ganske forståeligt for det er en tur med både cykelmæssige udfordringer og super socialt samvær med hygge og sjov. For at udvikle og gøre turen endnu bedre, er der nedsat et udvalg der vil arbejde med næste års tur samt evt. andre tur/udflugter.

VMCC står for, at skifte cykeltøj, vi får både nyt mærke og nyt design så det bliver spændende at se alle jer med nyt ”kluns”. Tøj udvalget har arbejdet med stor professionalisme, der er indhentet kr. 50.000 kr. i sponsor indtægter, som bliver fratrukket som en rabat til jer medlemmer ved førstegangskøb. I får en dato for prøve-/ bestillingsaften så snart vi har det endelige design på plads.

Dette er blot nogle af alle de ting der er sket i løbet af året, en ting er sikker 2015 er år hvor medlemstilgangen sprængte alle rammer. Vi indgav i slutning af året vores medlemstal til forbundene og kommunen, VMCC tæller i dag 225 medlemmer fordelt på alle afdelinger. Det er rigtigt positiv og vi tolker det som klubben og instruktørerne gør det rigtig godt. Det giver også udfordringer, vi skal alle være med til at sørge for VMCC er en klub, hvor kammeratskabet, samværet og omgangstonen er god og hjertelig og vi til stadighed tager godt imod nye medlemmer.